بایگانی‌های طرح پلیس ساختمان - پایگاه خبری مرجع آنلاین
اجرای طرح پلیس ساختمان با هدف نظارت بر ساخت و سازها ۰۱ آبان ۱۴۰۰
فرماندار رشت خبر داد؛

اجرای طرح پلیس ساختمان با هدف نظارت بر ساخت و سازها

فرماندار شهرستان رشت برای نظارت بر ساخت‌وسازها طرح پلیس ساختمان پیشنهاد شده، گفت: در این طرح با بهره گیری از ظرفیت نیروهای موجود طرح پلیس ساختمان توسط شهرداری‌ها عملیاتی ‌شود.