طی جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور؛ پارامترهای موثر بر کاهش آب بدون درآمد در شرکت آبفای گیلان و مقایسه آن با مقادیر کشوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری مرجع آنلاین به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ صبح روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه سال جاری، با هدف بررسی پارامترهای موثر بر کاهش آب بدون درآمد در شرکت آبفای استان گیلان، جلسه ای با حضور علی سیدزاده مدیر کل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، علیرضا غیاثی مدیرعامل شرکت آبفای گیلان، اعضای کمیته کاهش آب بدون درآمد شرکت و تعدادی از مدیران امور شهرستانی در سالن جلسات ستاد شرکت آب و فاضلاب گیلان برگزار شد.

علیرضا غیاثی مدیرعامل شرکت آبفای گیلان با اشاره به اهمیت کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف در کاهش تنش‌های آبی و افزایش درآمد شرکت بر لزوم ارائه راهکارهای پیشنهادی و اجرای دقیق تر برنامه های کاهش آب بدون درآمد به خصوص در شهرهای برخوردار از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان تاکید داشت.

مازیار غلامپور معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای گیلان؛ با اشاره به کمبود آب و لزوم مدیریت منابع آبی، اجرای برنامه های کاهش آب بدون درآمد را ، راهکاری اساسی در کاهش تنش های آبی و افزایش رضایت مشترکین در پیک مصرف دانست.

وحید مهجور، معاون مشترکین و درآمد شرکت آبفای گیلان نیز به ارائه گزارشی در خصوص شناسایی انشعابات غیر مجاز، تدقیق قرائت قاریان کنتور و همچنین تعویض کنتورهای خراب پرداخت.

طی این جلسه؛ حامد منصف مدیر دفتر شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد نیز به ارائه گزارش جامعی در خصوص وضعیت آب بدون درآمد استان، چالش ها و راهکارهای کاهش آن، مبادله توافق نامه داخلی جهت ارائه برنامه کاهش آب بدون درآمد در سال ۱۴۰۳ بین مدیران شهرستان های برخوردار از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان و ستاد شرکت پرداخت و همچنین گزارشی در خصوص اقدامات شاخص صورت گرفته در این راستا در پنج سال گذشته ارائه نمود.

بنابراین گزارش؛ علی سیدزاده مدیر کل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه کاهش هدر رفت آب شرب یکی از موضوعات اصلی و مهم مورد تاکید وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد، اظهار داشت: کاهش هدر رفت و مدیریت مصرف ۲ شاخص مهم برای سنجش عملکرد واحد بهره برداری و توسعه آب شرکت های آبفا به حساب می آید و نتایج این اقدامات در تمام بخشها حائز اهمیت است.

شایان ذکر است؛ سیدزاده به بررسی دقیق پارامترهای آب بدون درآمد هر یک از شهرهای برخوردار از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان پرداخت و راهکارهایی جهت برنامه ریزی مناسب و کاهش آب بدون درآمد ارائه داد.

  • منبع خبر : آب و فاضلاب گیلان