روابط عمومی دانشگاه گیلان؛

به منظور گسترش همکاریهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناورانه، روز سه شنبه ۲۲ تیرماه در محل سازمان صنایع هوایی ایران تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه ای ‎مابین استانداری گیلان، دانشگاه گیلان و سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و با حضور استاندار گیلان، رییس دانشگاه گیلان و رییس سازمان صنایع هوایی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با تاکید بر موضوعاتی نظیر توسعه کسب و کار های هوایی ، پژوهش های کاربردی تقاضامحو، حمایت، هدایت و شتابدهی استارت آپ های مستعد و توانمند، برگزاری همایش ها، دوره ها و کارگاه های حرفه ای، ایجاد هماهنگی بین دستگاه حاکمیتی و کاربران صنعت،  فراهم سازی زیر ساخت های آموزشی، پژوهشی و فناورانه  منعقد شد.