دوری از ریاست یا احساس تکلیف جهت خدمت ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

یادداشت
دوری از ریاست یا احساس تکلیف جهت خدمت

خدایا ما را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایران عزیز و مردم غیور این سرزمین ثابت قدم بدار

بایگانی‌های یادداشت - پایگاه خبری مرجع آنلاین
چیزی یافت نشد !