بایگانی‌های خالق اندیشه های پاک - پایگاه خبری مرجع آنلاین
خیرین مدرسه ساز خالق اندیشه های پاک و اثرگذار جامعه هستند ۱۶ آذر ۱۴۰۱
استاندار گیلان در جشنواره خیرین مدرسه ساز استان:

خیرین مدرسه ساز خالق اندیشه های پاک و اثرگذار جامعه هستند

دکتر اسدالله عباسی استاندار گیلان در جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گیلان اظهار کرد:خیرین مدرسه ساز خالق اندیشه های پاک و اثرگذار جامعه هستند.