بایگانی‌های قیمت دلار - صفحه ۳ از ۷ - پایگاه خبری مرجع آنلاین
قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۷ ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۷

به روزرسانی پنجشنبه 7 اسفند 99؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۶ ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۶

به روزرسانی چهارشنبه 6 اسفند 99؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۴ ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۴

به روز رسانی دوشنبه 4 اسفند 1399.

قیمت سکه ،  قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۳ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۲/۰۳

به روز رسانی یکشنبه 3 اسفند 1399.

قیمت سکه، قیمت طلا، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۹ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه، قیمت طلا، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۹

به روز رسانی چهارشنبه 28 بهمن.

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۸ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۸

به روز رسانی سه شنبه 28 بهمن.

قیمت سکه ، قیمت طلا، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۵ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۵

به روز رسانی شنبه 25 بهمن.

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۳ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۳

به روز رسانی پنجشنبه 23 بهمن.

قیمت سکه، قیمت طلا، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۰ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه، قیمت طلا، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۲۰

به روز رسانی دوشنبه 20 بهمن.

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۱۹ ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
نرخ ارز ، سکه ، طلا امروز؛

قیمت سکه ، قیمت طلا ، قیمت دلار و ارز آزاد در بازار امروز ۹۹/۱۱/۱۹

اخرین بروزرسانی 1399/11/19