در راستای آگاهی بخشی بیشتر به جامعه هدف ، قوانین و شرایط سنی و سابقه ای برای برخورداری از مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی اعلام گردید .

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، داشتن ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه شرط عمومی بازنشستگی است که احراز توآمان هر دو در کنار هم الزامیست .

اما وقتی بیمه شده مرد یا زن ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت بیمه داشته باشد سن وی برای بازنشستگی از ۶۰ سال به ۵۰ سال برای مردان و از ۵۵ سال به ۴۵ سال برای زنان کاهش می یابد .

همچنین وقتی بیمه شده به مدت ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد میتواند بدون توجه به شرط سنی درخواست بازنشستگی کند .

بیمه شدگانی که ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند شرط حداقل سن برای بازنشستگی آنان حذف می شود و این عده از بیمه شدگان با هر سنی میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند .

زنان بیمه شده با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال سن به شرط آنکه در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال داشته و بیمه پردازی آنان از نوع اجباری باشد میتوانند درخواست بازنشستگی دهند و از مستمری مربوطه معادل بیست روز حقوق استفاده نمایند .

توجه به این نکته حائز اهمیت است که بازنشستگی و درخواست آن به اختیار بیمه شده بوده و کارفرما نمیتواند بیمه شده را وادار به بازنشستگی نماید مگر در مواردی که بیمه شده مرد بالای ۶۵ سال تمام و بیمه شده زن بیشتر از ۶۰ سال تمام سن داشته و حداقل سابقه لازم و قابل قبول را برای بازنشستگی دارا باشد .

  • منبع خبر : تامین اجتماعی گیلان